KLEZMERDUO
Vi har udarbejdet et forberedende materiale i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Ålborg